ÇALIŞTAY HAKKINDA

Maltepe Üniversitesi (İstanbul) Uluslararası Bakalorya Organizasyonu ile işbirliği içinde (“in cooperation with the IB”) IB profesyonel gelişim çalıştayları yapmak üzere resmen tanınmış olup 2017 Kasım ayında dört adet seminerine ev sahipliği yapacaktır. Çalıştaylar IB Diploma Programı öğretmenleri, koordinatörler ve yöneticiler için İngilizce ve Türkçe çift dilli olacaktır.

23-25 Kasım 2017 tarihlerinde yapılacak seminerler şunlardır:

 • Dil A Türkçe Edebiyat, (Kategori 1 & 2),
 • 20. Yüzyılda Türkiye (Kategori 1 & 2),
 • Koordinasyon (Kategori 1)
 • İdare (Kategori 1).

2018 Akademik yılında yapılacak çalıştaylar:

21.06.208- 23.06.2018 tarihleri arasında

 • Biyoloji (Kategory 1 &2)
 • Yirminci Yüzyılda Türkiye (Kategory 1&2)

06.09.2018- 08.09.2018 tarihleri arasında

 • Bilgi Kuramı (Kategori 1&2)
 • Koordinasyon (Kategori 1)
 • İdareciler (Kategori 1)
 • Türkçe A:Edebiyat (Kategori 1 &2)
 • Yaratıcılık,Eylem, Hizmet (Kategori 1)

Tüm oturumlara katılanlara IB Sertifikası verilecektir.

Çalıştay liderleri ve Çift Dil Formatı:
Tüm çalıştaylar  resmen tanınmış IB liderleri tarafından yürütülecektir. Çift dil formatı İngilizce seviyeleri Türkçeleri kadar ileri olmayan eğitimcilerin daha iyi yararlanabilmesi için planlanmıştır (özellikle Türkçe, 20. Yüzyılda Türkiye ve İdare çalıştayları için). Çalıştay liderleri çift dilli olacak ya da kendilerine çeviri desteği verilecektir. Çalıştay malzemelerinin çoğu Türkçeye çevrilmiş olacak ama İngilizce orijinalleri de temin edilecektir

Çalıştay Kategorilerileri Hakkında Genel Açıklama:
Kategori 1

Yöneticiler ve Koordinatörler için yapılacak bu çalıştaylarda IB felsefesi ve uygulamaları üzerinde durulacaktır. IB'ye katılım sürecinde olan ve yeni katılmış okulların yönetici ve koordinatörleri, ya da okul yeni olmasa bile IB programına yeni olanlar ile okulundaki yeni personele önderlik etmek isteyenlerin bilgilerini tazelemelerine yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Bu nedenle Kategori 1 Çalıştayları IB otorizasyonuna başvurmuş okulların öğretmenlerine ya da bir IB okulunda yeni çalışmaya başlamış, veya başlamayı düşünen öğretmenlere de uygundur. Katılımcıların programında aşağıdaki konular yer almaktadır:

 • Programın temel felsefesi ve müfredat modeli
 • Katılımcıların rolüne uygun program standartları ve uygulamaları
 • Seçtikleri program için uygun eğitim çerçevesi.

Kategori 2:
Kategori 2 çalıştaylarında sınıf içindeki değerlendirme, öğretme ve öğrenme yöntemleri ve en iyi uygulama örnekleri üzerinde durulacaktır. Bu programla çalışmakta olan öğretmenler için hazırlanmıştır.
Katılımcılar programı bilip, değerlendirmesinde de deneyim sahibi olduklarından, iyi uygulamaları birbirleriyle paylaşabileceklerdir. Bu çalıştay aşağıdaki konuları kapsayacaktır.

 • Program çerçevesi ile sınıf uygulamaları arasında bağlantı kurma
 • IB programlarının değerlendirmesi konusunda bilgilerini derinleştirme
 • Kendi rollerine uygun standart ve uygulamaları tartışarak analiz etme.

Kategori 1 & 2 birlikte yapılacak çalıştaylar:
Language A Literature (Türkçe)
Turkey in the Twentieth Century (20. yüzyılda Türkiye)
Bu çalıştaylarda dersler Türkçe olacaktır.  Hem programa yeni olan öğretmenlere, hem de programda daha deneyimli öğretmenlere yönelik olarak bilginin yanı sıra pratik uygulamalar ve değerlendirme çalışmaları da yapılacaktır.

Yöneticiler için Kategori 1 Çalıştayları

DP programına ilgi duyan ve  hazırlanan ya da IB DP uygulayan bir okulda yeni işe başlayan veya okulda yeni olmamakla birlikte IB programında göreve yeni başlayacak olan üst ve ara yönetim kadroları: müdürler, müdür yardımcıları gibi okul yöneticileri ya da yönetici adaylarına önerilir.
Bu çalıştay DP lider kadrolarının eğitim programını IB misyon ve felsefesine uygun ve onları destekleyecek şekilde uygulamalarına yardımcı olmak üzere tasarlanmış olup aşağıdaki konular ele alınacaktır:

 • Bütünsel öğrenim deneyimleri için DP program modelinin içerik olarak kullanılarak IB misyon ve felsefesinin iyi anlaşılması
 • Masraflar ve eleman temini konuları da dahil olmak üzere IB DP’yi uygulamanın okula etkisi
 • Farklı okullarda DP’nin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için çeşitli stratejiler
 • Hem adaylık hem de otorizasyon süreçlerinde kullanılacak standart ve uygulamalar (Ocak 2014)

Koordinatörler için Kategori 1 Çalıştayları
DP programını uygulamaya hazırlanan okullarda ve de otorize olmuş ya da aday bir okulda çalışmaya başlayacak yeni DP koordinatörlerine önerilir.

Bu çalıştay DP koordinatörlerinin programı IB misyon ve felsefesine uygun ve onları destekleyecek şekilde uygulamalarına yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.

Çalıştay içeriği:

 • DP program modeli içerik olarak kullanılarak IB misyon ve felsefesinin anlaşılması
 • DP koordinatörünün rolü ve sorumlulukları, ve katılımcıların çalıştıkları okullardaki şartlarda DP’nin uygulanabilmesi için uygulanabilecek stratejiler
 • Hem adaylık hem de otorizasyon süreçlerinde kullanılacak standart ve uygulamalar (Ocak 2014)
 • IB DP Koordinatörlerini bilgilendiren temel IB yayınları
 • DP Koordinatörünün görevlerini yerine getirmesinde önemli bir yeri olan IBIS (Uluslararası Bakalorya Bilgi Sistemi) ve OCC (online müfredat merkezi) gibi sistemler

Çalıştay süresince katılımcılar hem DP ‘nın temel prensiplerini kavrayacaklar, hem de IB uygulamaları ve programının gelişmesiyle ilgili okullarına özgü belgeleri tasarlama çalışmaları yapacaklardır.

Derslerle ilgili çalıştaylar:
Kategori 1

Önerilen grup:
IB Dünya okullarında DP derslerini yeni vermeğe başlayan ya da
IB otorizasyonuna hazırlanan veya DP programına ilgi duyan okulların
öğretmenlerine önerilir. Öğretmenlerin kendi alanlarında bir çalıştaya kaydolmaları gerekir.
Bu çalıştaylar katılımcıları bütünsel öğrenim deneyimleri ile dersi IB misyonu ve felsefesi
doğrultusunda öğretmek üzere hazırlar. Öğretmenler için kılavuz kitapçıklar ve değerlendirme malzemeleri, öğrenci değerlendirme örnekleri, öğrencilerin DP dersleri arasında ilişki kurabilecekleri ders programlarının hazırlanması, IB yayınları ve online müfredat merkezi’nin (OCC) kullanımı üzerinde çalışılacaktır.

Kategori 2
Önerilen grup:

Öğrencilerini en az bir kez sınavlara hazırlamış, bir miktar deneyim sahibi olup sınıflarında öğrenme ve öğretme etkinliklerini geliştirmeyi amaçlayanlar içindir. Çalıştayda aşağıdaki konulara yoğunlaşılacaktır:
Sınıf içi değerlendirmeler, öğretme ve öğrenme yöntemleri ve en iyi uygulama örneklerinin paylaşılması, program çerçevesi ile sınıf uygulamaları arasında bağlantı kurma, IB programlarının değerlendirmesi konusunda bilgilerini derinleştirme ve kendi rollerine uygun standart ve uygulamaları tartışıp analiz edilmesi.